Bun venit in Micasasa

Proiecte de investiții

PROIECTE DE INVESTITII

 • Reabilitare drumuri și podețe agricole
 • Inființarea primei rețele publice de alimentare cu apă în localitatea Micăsasa
 • Inființarea primei rețele publice de colectare a apei uzate în localitatea Micăsasa
 • Inființarea primei rețele publice de alimentare cu apă în localitatea Micăsasa
 • Inființarea primei rețele publice de colectare a apei uzate în localitatea Micăsasa
 • Regularizarea pâraielor
 • Impădurirea dealurilor neproductive și a zonelor cu risc natural
 • Extindere, modernizare, dotare    cămin cultural localitatea Micăsasa
 • Extindere, modernizare, dotare cămin cultural localitatea Micăsasa
 • Conservarea/restaurarea monumentelor istorice și culturale (palatul Brukenthal)
 • Realizarea de activități culturale, de promovare și prezentare a tradițiilor locale
 • Amenajarea spațiilor verzi
 • Modernizarea scolilor generale
 • Reabilitarea grădinițelor
 • Construirea unei școli generale în localitatea Țapu
 • Dotarea și echiparea compartimentului apăcanal cu utilaje și echipamente specifice
 • Dezvoltarea/contractarea de servicii de consultanță
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial
 • Inființarea unei structuri de sprijinire și dezvoltare a IMM-urilor
 • Inființarea unei structuri de sprijinire și dezvoltare a exploatațiilor agricole și zootehnice
 • Promovarea potențialului turistic
 • Promovarea potențialului agricol și zootehnic
 • Parteneriat în proiect de creșterea accesului la educatie
 • Derularea de cursuri de inițiere, specializare, perfecționare
 • Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor
 • Implementarea de soluții de e-guvernare
 • Continuarea procesului de descentralizare
 • Modernizare, extindere și dotare cabinet medical Micăsasa
 • Inființarea unui punct sanitar uman
 • Reabilitarea locuințelor romilor
 • Reabilitarea infrastructurii de mediu transport din comunitatea rromă
 • Inființarea unui serviciu de asistență domiciliu al persoanelor în vârstă

Prioritizarea proiectelor:

 • Reabilitare palat Brukenthal
 • Construcție școală in localitatea Țapu
 • Inființarea rețelei de canalizare în Micăsasa
 • Inființarea rețelei de alimentare cu apă  în Micăsasa
 • Reabilitare străzi în Micăsasa
 • Reabilitare cămine culturale
 • Servicii de consultanță pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial
 • Amenajarea podețelor și a drumurilor agricole
 • Dotarea și echiparea compartimentului apă-canal cu utilaje și echipamente specifice

Anunt Demarare Proiect

Comments are closed.