Familiile cu venituri de pana la 750 lei pe persoana, care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a comunei Micăsasa pot depune cereri pentru ajutorul de incalzire la sediul Primariei Micăsasa , Compartimentul de Asistență Socială.
Cererile în vederea acordării ajutorului de încălzire cu energie electrică si lemne pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021 vor fi însoțite de urmatoarele documente:
Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței:
• familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoanele cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu domiciliul sau, după caz, reședința pe raza comunei.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă famiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.
Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.
Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv:
– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate;
– mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani);
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală;
– depozite bancare de peste 3.000 lei, etc.
Previous Sedința extraordinară a Consiliului Local-13.11.2020

Adresa

Str.1 Decembrie Nr. 144
Micăsasa, 557145 Județul SIBIU

Program functionare

L – V 08:00 – 16:00

© 2020 Primăria Micăsasa. Powered by TNT Computers & City Manager

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close